Facility Management

FAME ondersteunt elke facilitaire organisatie in haar dagelijkse werkzaamheden. Het is een web-based integraal Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) dat bestaat uit verschillende modules.

De oplossing bestaat uit een basismodule met de algemene gegevens van uw organisatie. Quality Software koppelt daaraan de verschillende andere modules. U bepaalt zelf welke modules voor uw organisatie nodig zijn en het is ook perfect mogelijk om achteraf extra modules toe te voegen. Zo werkt FAME altijd precies op maat. Ook als uw organisatie groter wordt of als uw activiteiten veranderen.

Het grote voordeel van dit systeem is de automatische uitwisseling van gegevens tussen verschillende modules. Het up-to-date houden van de gegevens kost slechts een minimale inspanning. Gezien uw hele organisatie met hetzelfde systeem werkt, beschikt iedereen op elk moment over complete en actuele informatie. Bovendien zijn er in het systeem ook verschillende mogelijkheden tot managementrapportering.

Modules

 • Activiteitenkalender

  De module Activiteitenkalender geeft u direct zicht op alle geplande activiteiten van uw organisatie. U kan activiteiten koppelen aan andere modules door bijvoorbeeld verantwoordelijken, locaties of medewerkers aan te duiden. Het is ook mogelijk om documenten toe te voegen aan een activiteit.

  Geïnteresseerd? Contacteer ons voor meer informatie.

 • Barcodetoepassing

  Met de module Barcodetoepassing beschikt u over een eenvoudige methode voor het identificeren van middelen. Zo koppelt u ze met een scanner gemakkelijk aan de gewenste gegevens.

  Geïnteresseerd? Contacteer ons voor meer informatie.

 • Bezoekersregistratie

  In de module Bezoekersregistratie kunnen medewerkers zelf hun bezoek aanmelden. Uw receptie wordt op de hoogte gesteld van te verwachten bezoekers en kan op elk moment zien welke bezoekers er aanwezig zijn. Hierbij is het bijvoorbeeld ook mogelijk om direct een bezoekersbadge te printen.

  Geïnteresseerd? Contacteer ons voor meer informatie.

 • Bouwkundig onderhoud (MJOP)

  De module Meerjarenonderhoudsplan geeft u een overzicht van alle onderhoudsactiviteiten in de verschillende ruimtes van de gebouwen die u beheert. Met de module maakt u een onderhoudsplanning op maat met rechtstreekse toegang tot alle informatie over de gebouwen, overzichten van alle gerelateerde kosten en plannen op lange termijn.

  Geïnteresseerd? Contacteer ons voor meer informatie.

 • Contractbeheer

  Contracten met leveranciers, klanten, huurders en verhuurders bewaakt u met de module Contractbeheer. U krijgt meldingen voor contracten die binnenkort opgezegd of verlengd moeten worden en kan de kosten en opbrengsten van elk contract opvolgen.

  Geïnteresseerd? Contacteer ons voor meer informatie.

 • Financiële doorbelasting

  Deze module verzamelt alle financiële informatie uit de gekoppelde modules. Zo heeft u een overzicht van alle facilitaire kosten. U kan ze registreren op kostensoorten en kostenplaatsen en kan ze op eenvoudige manier doorfactureren. Dit kan in de module zelf of via een koppeling met externe financiële systemen. Ook het bijhouden van betalingen en het opstellen van exploitatiebegrotingen behoren tot de mogelijkheden van deze module.

  Geïnteresseerd? Contacteer ons voor meer informatie.

 • Gebouw- en ruimtebeheer

  In de module voor gebouw- en ruimtebeheer stelt u voor al uw locaties een dossier op. U kan de gegevens invoeren voor hele gebouwen, aparte verdiepingen of individuele ruimtes. Het is ook mogelijk bouwtekeningen en andere plannen toe te voegen, een koppeling met Google Maps te maken of zelfs een virtuele tour toe te voegen.

  Geïnteresseerd? Contacteer ons voor meer informatie.

 • Incidentenbeheer

  De module Incidentenbeheer biedt u de mogelijkheid om allerlei soorten incidenten (geweld, diefstal, ongeval, pesterijen,…) op eenvoudige wijze te registreren en de afhandeling ervan te bewaken. Er kan een incidentcoördinator aangegeven worden die het incident zal beheren en de verdere afwikkeling ervan opvolgt en registreert.

  Geïnteresseerd? Contacteer ons voor meer informatie.

 • Inkoop

  Via de module Inkoop kunnen uw medewerkers zelf een bestelaanvraag voor producten of diensten indienen. De verschillende aanvragen worden dan gebundeld en omgezet in definitieve inkooporders die u verzendt naar uw leveranciers. Vervolgens kan u heel eenvoudig de status van deze orders verder opvolgen.

  Geïnteresseerd? Contacteer ons voor meer informatie.

 • Inventarisbeheer

  In deze module beheert u op een eenvoudige manier (zeker in combinatie met de barcodetoepassing) de inventaris van uw apparatuur, meubilair of installaties. U beheert de financiële gegevens en houdt zicht op de historiek van de verschillende inventariselementen. U kunt documenten zoals handleidingen en keuringsbewijzen toevoegen en krijgt meldingen voor bijvoorbeeld een preventief onderhoud van uw installaties.

  Geïnteresseerd? Contacteer ons voor meer informatie.

 • Leveranciers/externe relaties

  In deze basismodule houdt u alle relevante gegevens bij van uw externe relaties. Zo beschikken de andere modules steeds over de meest actuele informatie.

  Geïnteresseerd? Contacteer ons voor meer informatie.

 • Logboekenregistratie

  Met de module Logboekenregistratie kunnen uw medewerkers eenvoudig hun eigen logboeken opstellen en bijhouden. Verantwoordelijke medewerkers kunnen de logboeken controleren en goedkeuren. Bovendien kunnen er wanneer bepaalde gegevens ingevoerd worden, meldingen worden ingesteld.

  Geïnteresseerd? Contacteer ons voor meer informatie.

 • Managementrapportering

  Als u FAME gebruikt, wordt er een enorme hoeveelheid aan gegevens verwerkt. Met de module Managementrapportages kunt u aan de hand van deze gegevens allerlei rapporten genereren om een beter inzicht te krijgen in uw organisatie. U kan zelf rapporten op maat samenstellen of gebruik maken van de FAME standaard rapporten. Zo kan u onderbouwde beslissingen nemen en bijsturen waar dat nodig is.

  Geïnteresseerd? Contacteer ons voor meer informatie.

 • Meldingen / werkorders

  In de module Meldingen beheert u allerlei soorten meldingen, zoals klachten, informatieaanvragen en machinestoringen. Volgens vooraf gedefinieerde structuren genereert het systeem direct de werkopdrachten voor de opvolging en afhandeling ervan.

  Geïnteresseerd? Contacteer ons voor meer informatie.

 • Meterstanden

  Met de module Meterstanden inventariseert u alle relevante meters in uw organisatie. U krijgt meldingen voor de periodiek op te nemen meterstanden en met de Barcodetoepassing registreert u heel gemakkelijk de nieuwe meterstanden die u eventueel kan koppelen aan door te factureren kosten.

  Geïnteresseerd? Contacteer ons voor meer informatie.

 • Organisatiebeheer

  De basismodule Organisatiebeheer verzamelt alle gegevens die binnen de hele organisatie van toepassing zijn voor het facilitair management. Alle andere modules maken gebruik van deze gegevens. Als deze module up-to-date is, beschikt iedereen in de organisatie dus over de meest actuele (contact)gegevens.

  Geïnteresseerd? Contacteer ons voor meer informatie.

 • Poststukken

  Met de module Poststukken kunt u gemakkelijk inkomende brievenpost en postpakketten registreren en de interne distributie ervan organiseren.

  Geïnteresseerd? Contacteer ons voor meer informatie.

 • Producten- en dienstencatalogus (PDC)

  De Producten- en Diensten Catalogus in FAME is een soort centrale vraagbaak voor de facilitaire organisatie. U kan de aangeboden producten en diensten zelf indelen in (zoek)categorieën en voorzien van vrij te definiëren labels zodat uw medewerkers nog sneller en adequater de aanvragen kunnen opvolgen.

  Geïnteresseerd? Contacteer ons voor meer informatie.

 • Reparatiebeheer

  De module Reparatiebeheer verzamelt alle reparatieverzoeken binnen uw organisatie. Volgens vooraf gedefinieerde structuren genereert het systeem reparatie-opdrachten voor de opvolging en afhandeling ervan.

  Geïnteresseerd? Contacteer ons voor meer informatie.

 • Reserveringen

  Uw relaties (intern, maar ook extern) kunnen met de module Reserveringen zelf vergader-, cursus- of andere ruimtes reserveren. Ook bijhorende dienstverlening en de aanmelding van externe bezoekers kunnen gemakkelijk aan de reservering toegevoegd worden. Een dagelijks, wekelijks of maandelijks planbord geeft u een compleet overzicht van alle reserveringen.

  Geïnteresseerd? Contacteer ons voor meer informatie.

 • Sleutelbeheer

  Met de module Sleutelbeheer houdt u zicht op de aanwezigheid en beschikbaarheid van sleutels en cilinders in uw organisatie. U weet op elk moment welke relaties welke sleutels in hun bezit hebben.

 • Urenregistratie

  In de module urenregistratie houden uw medewerkers gemakkelijk bij welke tijd ze aan welke activiteit besteed hebben. Ze kunnen hun activiteiten ook koppelen aan een bedrijfsproject. Na goedkeuring door de leidinggevende, kunnen deze gegevens gebruikt worden voor bijvoorbeeld facturatie of loonberekeningen.

 • Voorraadbeheer

  Met de module voorraadbeheer registreert u de ontvangsten en uitgiften van uw magazijn. Uw medewerkers kunnen gemakkelijk de producten aanvragen die ze nodig hebben. Een melding geeft aan wanneer er producten bijbesteld moeten worden en de registratie per kostenplaats maakt de doorfacturatie heel eenvoudig. Ook binnen deze module kan de Barcodetoepassing het werk enorm vergemakkelijken.

  Geïnteresseerd? Contacteer ons voor meer informatie.

 • Wagenparkbeheer

  In de module Wagenparkbeheer beheert u alle vervoersmiddelen van uw organisatie. U registreert de vervoersmiddelen met hun eigen kenmerken en beheert de financiële en contractuele gegevens. U houdt zicht op vaste en occasionele gebruikers van elk voertuig, want u kan voor elk voertuig instellen of het te reserveren is via de module Reserveringen.

  Geïnteresseerd? Contacteer ons voor meer informatie.